A A A K K K
людям з порушенням зору
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Білицької селищної ради

Навчання з питань охорони праці – ефективний спосіб зниження рівня виробничого травматизму

Дата: 24.01.2022 15:45
Кількість переглядів: 75

     Незабаром у сільськогосподарських підприємствах настане період весняно-польових робіт, що передбачає суттєві ризики з точки зору охорони праці під час поводження із сільськогосподарською технікою.

     У зв’язку з цим до початку весняно-польових робіт на всіх підприємствах необхідно провести інструктажі, навчання та перевірку знань з працівниками, які будуть задіяні у виконанні робіт, у тому числі із підвищеною небезпекою.
     Необхідність проведення навчання з питань охорони праці вимагають Закон України “Про охорону праці” від 14.10.1992 № 2694-XII та Типове положення про порядок проведення навчання й перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15 (далі – Типове положення).
     Відповідальність за організацію і здійснення інструктажів, навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці покладається на роботодавця.
     Підготовка працівників для робіт із підвищеною небезпекою, а також працівників, зайнятих на роботах, що вимагають професійного добору, проводиться тільки в навчальних закладах.
      На виробництві ці працівники проходять спеціальне навчання й перевірку знань з охорони праці залежно від специфіки виробництва з урахуванням вимог норм і правил безпеки праці для конкретних робіт із підвищеною небезпекою, але не рідше одного разу на рік. Такому навчанню й перевірці знань підлягають усі працюючі, включаючи інженерно-технічних працівників, зайнятих на згаданих вище роботах.
     Перевірка знань з питань охорони праці після проведення спеціального навчання здійснюється комісією підприємства, склад якої затверджується наказом керівника. Головою комісії призначається керівник підприємства або його заступник, до службових обов’язків яких входить організація роботи з охорони праці, а в разі потреби створення комісій в окремих структурних підрозділах їх очолюють керівник відповідного підрозділу чи його заступник.

     До складу комісії підприємства можуть залучатись страхові експерти з охорони праці виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України. Усі члени комісії у порядку, встановленому Типовим положенням, повинні пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Інструктажі з питань охорони праці за характером і часом проведення поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий і цільовий. Вступний інструктаж проводиться з усіма особами, що влаштовуються на роботу, працівником служби охорони праці підприємства або організації відповідно до програми, передбаченої Типовим положенням. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який зберігається службою охорони праці або працівником, що відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у наказі про прийняття працівника на роботу. Первинний інструктаж проводиться з працюючими безпосередньо на робочому місці відповідальним за охорону праці – начальником цеху, майстром. Зміст цього виду інструктажу полягає у викладанні правил безпечного провадження робіт.
      Повторний інструктаж за змістом і організацією аналогічний первинному. Періодичність його проведення залежить від ступеня небезпеки виконуваних робіт, але не рідше:
1) на роботах із підвищеною небезпекою – 1 раз на 3 місяці;
2) для решти робіт – 1 раз на 6 місяців.
     Позаплановий інструктаж проводиться при нещасному випадку, зміні технологічного процесу, установці нового обладнання, змінах у законодавчих або нормативно-технічних документах з охорони праці.
    Цільовий інструктаж проводиться безпосередньо перед виконанням робіт, що характеризуються підвищеною небезпекою, або при разовому виконанні робіт, що, як правило, не виконуються працюючим.
     Усі види інструктажів, крім вступного, проводяться безпосередніми керівниками працюючих. Відомості щодо проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та їх допуск до роботи, особа, яка проводила інструктаж, вносить до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою (за її наявності).
     Працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці, до роботи не допускаються.

Страховий експерт з охорони праці Горішньоплавнівського відділення
управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України

у Полтавській області А. Білогуб


« повернутися

Вхід для адміністратора