A A A K K K
людям з порушенням зору
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Білицької селищної ради

Про нещасні випадки

Дата: 26.11.2021 11:28
Кількість переглядів: 45

Стався нещасний випадок – що робити?

 

Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337 (далі – Порядок № 337).

Якщо з працівником стався нещасний випадок, безпосередній керівник робіт чи інша уповноважена особа підприємства має терміново організувати надання першої невідкладної допомоги потерпілому, забезпечити за необхідності його доставку до медичного закладу та негайно повідомити роботодавцю. До прибуття комісії з розслідування необхідно забезпечити збереження середовища на робочому місці, де стався нещасний випадок, машин, механізмів, обладнання, устаткування у тому стані, в якому вони були на момент настання нещасного випадку, якщо це не загрожує життю чи здоров’ю інших працівників або може спричинити більш тяжкі наслідки та порушення виробничих процесів.

Отримавши інформацію про нещасний випадок, роботодавець протягом двох годин за допомогою засобів зв’язку має передати повідомлення про нещасний випадок та не пізніше наступного робочого дня надати повідомлення на паперовому носії:

 • територіальному органу Держпраці;
 • робочому органу виконавчої дирекції Фонду;
 • керівнику підприємства (установи, організації), на території якого сталися нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння), якщо потерпілий є працівником іншого підприємства (установи, організації);
 • керівнику первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві (в установі, організації) кількох профспілок – керівнику профспілки, членом якої є потерпілий), а в разі відсутності профспілки – уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці;
 • уповноваженому органу чи наглядовій раді підприємства (у разі її утворення);
 • органу ДСНС у разі, коли нещасний випадок стався внаслідок пожежі.

Протягом доби наказом роботодавця має бути утворена комісія з розслідування нещасного випадку. Головою комісії зазвичай є керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, якій роботодавець доручив виконувати функції з охорони праці. Також до складу комісії входять представник Фонду, представник первинної профспілкової організації або  уповноважена особа з питань охорони праці, лікар з гігієни праці територіального органу Держпраці (у разі настання гострого професійного захворювання (отруєння), а також інші представники підприємства, посадові особи органів Держпродспоживслужби, ДСНС (у разі потреби). Роботодавець має забезпечити належні умови для роботи комісії (приміщення, засоби зв’язку, оргтехніка, автотранспорт, канцелярське приладдя тощо). До складу комісії не може входити безпосередній керівник робіт.

Голова комісії зобов’язаний письмово проінформувати потерпілого або уповноважену ним особу, яка представляє його інтереси, про його або її права і з початку роботи комісії запросити до співпраці.

Протягом п’яти робочих днів із дня утворення комісія з розслідування нещасного випадку зобов’язана провести розслідування та скласти відповідні акти за формою Н-1/П (якщо нещасний випадок пов’язаний з виробництвом) або за формою Н-1/НП (якщо нещасний випадок не пов’язаний з виробництвом) і передати їх керівнику підприємства для розгляду та затвердження.

Протягом трьох робочих днів після формування матеріалів розслідування роботодавець повинен надіслати їх:

 • територіальному органу Держпраці за місцезнаходженням підприємства;
 • лікарю-профпатологу за місцезнаходженням підприємства, на якому сталося гостре професійне захворювання (отруєння);
 • робочому органу виконавчої дирекції Фонду за місцем реєстрації підприємства;
 • органу поліції (у разі настання нещасного випадку із тяжкими наслідками);
 • іншим підприємствам, представники яких брали участь у проведенні розслідування (у разі необхідності).

Потерпілому, членам його сім’ї чи уповноваженій ними особі надається акт за формою Н-1 разом із документами, зазначеними у п. 12 Порядку № 337 розслідування.  

Термін проведення розслідування можливо продовжити у випадках, передбачених пунктом 43 Порядку № 337, або якщо виникла потреба провести лабораторні дослідження, експертизу, випробування для встановлення обставин і причин настання нещасного випадку. Для продовження терміну розслідування необхідне письмове погодження з територіальним органом Держпраці.

Якщо нещасний випадок або гостре професійне захворювання (отруєння) підлягають спеціальному розслідуванню, повідомлення про нещасний випадок додатково надсилається:

 • місцевій держадміністрації або органу місцевого самоврядування (у разі відсутності уповноваженого органу чи наглядової ради підприємства);
 • органу галузевої профспілки вищого рівня, а у разі його відсутності –територіальному профоб’єднанню;
 • органу поліції (у разі настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), що призвели до тяжких (у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого) чи смертельних наслідків, смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків).

Спеціальному розслідуванню підлягають:

 • нещасні випадки із смертельними наслідками;
 • групові нещасні випадки;
 • випадки смерті працівників під час виконання ними трудових (посадових) обов’язків;
 • гострі професійні захворювання (отруєння), що призвели до тяжких чи смертельних наслідків;
 • нещасні випадки, факт настання яких встановлено в судовому порядку, а підприємство (установа, організація), на якому вони сталися, ліквідовано без правонаступника;
 • нещасні випадки, що спричинили тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого;
 • випадки зникнення працівника під час виконання трудових (посадових) обов’язків;
 • нещасні випадки з особами, які працюють на умовах цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, фізичними особами-підприємцями, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, членами фермерського господарства;
 • нещасні випадки, що сталися з особами, фактично допущеними до роботи без оформлення трудового договору (контракту).

Спеціальне розслідування нещасних випадків проводиться за рішенням Держпраці.

 

Страховий експерт з охорони праці Горішньоплавнівського відділення

управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України

у Полтавській області

А. Білогуб

 

 


« повернутися

Вхід для адміністратора