A A A K K K
людям з порушенням зору
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Білицької селищної ради

Уповноважений з питань охорони праці

Дата: 28.07.2021 09:56
Кількість переглядів: 54

Уповноважений з питань охорони праці

    На сьогоднішній день профспілкові організації створюються, як правило, на підприємствах, в установах, організаціях із великим штатом працівників.
      Суб’єктам господарювання з невеликою кількістю працюючих доцільно замість утворення профспілки обирати уповноважену особу з питань охорони праці (далі – уповноважений), що фактично виконуватиме функції профспілки, в тому числі у сфері охорони праці.
     Обсяг прав, обов’язків, компетенції та відповідальності уповноваженого закріплюється в нормативному акті підприємства – Положенні про діяльність уповноваженого найманими працівниками осіб з питань охорони праці (далі – Положення), яке розробляється роботодавцем за участю трудового колективу на підставі та відповідно до Типового положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, затвердженого наказом Держгірпромнагляду від 21.03.2007 № 56 з урахуванням особливостей діяльності підприємства. Остаточний проєкт Положення підлягає погодженню на загальних зборах трудового колективу. Обрання уповноваженого здійснюється шляхом відкритого голосування працівників. Протягом місяця з моменту обрання уповноважений повинен пройти навчання, інструктаж та перевірку знань з питань охорони праці.
      У своїй діяльності уповноважений має керуватись законами України, підзаконними актами з питань охорони праці, установчими документами підприємства та відповідним Положенням, що діє на підприємстві. Служба охорони праці повинна сприяти діяльності уповноваженого, надавати йому методичну підтримку.
      До основних обов’язків уповноваженого належать:
- моніторинг впровадження нормативних актів України з питань охорони праці в діяльності підприємства;
- перевірка відповідності прийнятих на підприємстві правил з охорони праці до вимог законодавства;
- контроль за дотриманням прав співробітників;
- контроль за здійсненням документообігу та обліку з питань охорони праці;
- участь у розробленні й погодженні колективної угоди, насамперед розділу “Охорона праці”;
- розроблення та вжиття заходів, спрямованих на покращення умов праці, захисту прав працівників, оптимізації виробничого процесу в частині мінімізації ризиків настання нещасних випадків та травматизму.
      Уповноважений має право:
- перевіряти стан безпеки умов праці на підприємстві;
- доступу до виробничих приміщень та документів з охорони праці, які ведуться на підприємстві;
- у разі виявлення порушень прав співробітників вимагати їх усунення від відповідальних осіб або за самостійним рішенням звертатись за допомогою до відповідного державного органу;
- при виникненні загрози травмування працівників вимагати припинення робіт;

- брати участь у засіданнях комісії з питань охорони праці;
- брати участь у розслідуванні нещасних випадків.
     При здійсненні своїх повноважень уповноважений повинен враховувати інтереси як працівників, так і роботодавця. У випадку, якщо уповноважений не справляється з покладеними на нього обов’язками, він може бути усунений з посади достроково за рішенням загальних зборів трудового колективу.
   Слід пам’ятати, що від результатів роботи уповноваженого значною мірою залежить ефективність і безпека виробничої діяльності підприємства.

Страховий експерт з охорони праці Горішньоплавнівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області А. Білогуб


« повернутися

Вхід для адміністратора